ЈН 1/2020 - ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

1. Позив за подношење понуда 3.2.2020

2. Конкурсна документација 3.2.2020

3. Oдлука о додели уговора 19.2.2020

ЈНМВ 1/2020 - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ И УРОЛОГИЈИ

1. Позив за подношење понуда 10.2.2020

2. Конкурсна документација 10.2.2020

3. Oдлука о додели оквирног споразума 20.2.2020

4. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 1 11.3.2020

5. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 2 11.3.2020

6. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 3 11.3.2020

7. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 4 11.3.2020

7. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 5 11.3.2020

8. Oбавештење о додели оквирног споразума партија 6 11.3.2020

ЈНМВ 2/2020 - НАМИРНИЦE ЗА ИСХРАНУ ПАЦИЈЕНАТА

1. Позив за подношење понуда 10.2.2020

2. Конкурсна документација 10.2.2020

3. Oдлука о додели уговора 20.2.2020

4. Oбавештење о закљученом уговору 1-8 12.3.2020

ЈН 2/2020 - САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РЕАГЕНСИ И ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

1. Позив за подношење понуда 13.2.2020

2. Конкурсна документација 13.2.2020

3. Oдлука о додели уговора 5.3.2020

ЈНМВ 3/2020 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

1. Позив за подношење понуда 20.2.2020

2. Конкурсна документација 20.2.2020

3. Измена конкурсне документације 21.2.2020

4. Обавештење о измени конкурсне документацијe 21.2.2020

5. Oбавештење о продужењу рока 21.2.2020

6. Одлука о додели уговора 3.3.2020

7. Обавештење о закљученом уговору 1 5.6.2020

8. Обавештење закљученом уговору 2 5.6.2020

ЈНМВ 4/2020 - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ

1. Позив за подношење понуда 20.2.2020

2. Конкурсна документација 20.2.2020

3. Одлука о обустави поступка 3.3.2020

4. Одлука о додели oквирног споразума 3.3.2020

5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму 5.6.2020

6. Обавештење о обустави поступка 5.6.2020

ЈН 3/2020 - САНИТЕТСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

1. Позив за подношење понуда 21.2.2020

2. Конкурсна документација 21.2.2020

3. Измена конкурсне документације 28.2.2020

4. Oдлука о додели уговора 13.3.2020

ЈНМВ 5/2020 - СРЕДСТВА ЗА ЧИСТОЋУ

1. Позив за подношење понуда 24.2.2020

2. Конкурсна документација 24.2.2020

3. Појашњење конкурсне документације 28.2.2020

4. Одлука о додели уговора 4.3.2020

ЈНМВ 6/2020 - ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "СЛИС"

1. Позив за подношење понуда 28.2.2020

2. Конкурсна документација 28.2.2020

3. Одлука о додели уговора 12.3.2020

ЈНМВ 7/2020 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Позив за подношење понуда 28.2.2020

2. Конкурсна документација 28.2.2020

3. Oдлука о додели уговора 12.3.2020

ЈН 4/2020 - ЛЕКОВИ ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуда 5.3.2020

2. Конкурсна документација 5.3.2020

3. Измена конкурсне документације 13.3.2020

4. Oдлука о додели уговора 24.3.2020

ЈН 5/2020 - ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Д

1. Позив за подношење понуда 5.3.2020

2. Конкурсна документација 5.3.2020

4. Oдлука о додели уговора 23.3.2020

ЈНМВ 8/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА И УРЕЂАЈА У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

1. Позив за подношење понуда 4.3.2020

2. Конкурсна документација 4.3.2020

3. Oдлука о додели уговора 17.3.2020

ЈНМВ 9/2020 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „Heliant Health“

1. Позив за подношење понуда 9.3.2020

2. Конкурсна документација 9.3.2020

3. Oдлука о додели уговора 31.3.2020

ЈНМВ 10/2020 - НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА - ЛОЖ УЉА

1. Позив за подношење понуда 12.3.2020

2. Конкурсна документација 12.3.2020

3. Oдлука о додели уговора 20.3.2020

ЈНМВ 11/2020 - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПРЕМИНУЛИХ ЛИЦА НА ОБДУКЦИЈУ

1. Позив за подношење понуда 18.3.2020

2. Конкурсна документација 18.3.2020

3. Oдлука о обустави поступка 14.4.2020

ЈНМВ 12/2020 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  ''NexTBIZ''

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка 13.4.2020

2. Конкурсна документација 14.4.2020

3. Oдлука о додели уговора 28.4.2020

ЈНМВ 13/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА

1. Позив за подношење понуда 11.5.2020

2. Конкурсна документација 11.5.2020

3. Oдлука о додели уговора 20.5.2020

ЈНМВ 14/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ "DREAGER''

1. Позив за подношење понуда 12.5.2020

2. Конкурсна документација 12.5.2020

3. Oдлука о додели уговора 22.5.2020

ЈНМВ 15/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕНДГЕН АПАРАТА И МАМОГРАФА

1. Позив за подношење понуда 13.5.2020

2. Конкурсна документација 13.5.2020

3. Oдлука о додели уговора 22.5.2020

ЈНМВ 16/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ''SCHILLER'' ЕКГ АПАРАТА

1. Позив за подношење понуда 14.5.2020

2. Конкурсна документација 14.5.2020

3. Oдлука о додели уговора 26.5.2020

ЈНМВ 17/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

1. Позив за подношење понуда 28.5.2020

2. Конкурсна документација 28.5.2020

3. Oдлука о додели уговора 8.6.2020

ЈНМВ 18/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРНОГ АУТОКЛАВА-СТЕРИВАПА-МММ БМТ

1. Позив за подношење понуда 04.06.2020

2. Конкурсна документација 04.06.2020

3. Oдлука о додели уговора 16.6.2020

ЈНМВ 19/2020 - ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ИСПЛАТА

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка 10.6.2020

2. Конкурсна документација 10.6.2020

3. Oдлука о додели уговора 23.6.2020

ЈНМВ 20/2020 - УСЛУГЕ САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

1. Позив за подношење понуда 10.06.2020

2. Конкурсна документација 10.6.2020

3. Oдлука о додели уговора 19.6.2020

ЈНМВ 21/2020 - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПРЕМИНУЛИХ ЛИЦА НА ОБДУКЦИЈУ

1. Позив за подношење понуда 19.06.2020

2. Конкурсна документација 19.6.2020

3. Oдлука о додели уговора 30.6.2020

ЈНМВ 27/2020 - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ И УРОЛОГИЈИ

1. Позив за подношење понуда 1.7.2020

2. Конкурсна документација 1.7.2020

3. Oдлука о додели уговора 9.7.2020

ЈНМВ 28/2020 - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ

1. Позив за подношење понуда 1.7.2020

2. Конкурсна документација 1.7.2020

3. Oдлука о додели уговора 9.7.2020

ЈНМВ 22/2020 - СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

1. Позив за подношење понуда 30.6.2020

2. Конкурсна документација 30.6.2020

3. Oдлука о додели уговора 9.7.2020

 

 

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com