Захваљујући Министарству здравља РС које је обезбедио средства у укупној вредности од 28.200.000,00 динара за набавку медицинске опреме, у  Општој болници „Алексинац“ је инсталирана следећа опрема :

  • РТГ УРЕЂАЈ СА ПЛАФОНСКИМ НОШЕЊЕМ ЦЕВИ AGFA DX-D 600

  • ЦР УРЕЂАЈ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ АНАЛОГНОГ РЕНДГЕНА

  • ДИЈАГНОСТИЧКА СТАНИЦА ЗА ПРЕГЛЕД И ОБРАДУ СНИМАКА СА НАЦИОНАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ

  • УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ УРОЛОГИЈЕ CANON XARIO 100G СА 2 СОНДЕ И ВОДИЧИМА ЗА БИОПСИЈЕ

  • УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ CANON XARIO 100G СА 2 СОНДЕ

  • ЕКГ УРЕЂАЈ 12 КАНАЛНИ SE1201- ПРОИЗВОЂАЧА EDAN

  Набавком постојеће опреме која је највећим делом пуштена у функцију обезбедиће се пружање боље и квалитетније здравствене заштите. Сви корисници здравствених услуга наше Установе имаће савременији приступ пружању здравствене неге и бољи ниво пружених услуга из области радиологије, ортопедије, хирургије,  урологије, гинекологије ,интерне медицине и других области у медицини . Само у добро опремљеним болиицама можемо говорити о добро и квалитетно пруженој услузи.

  Министарство здравља РС одобрило је средства за адаптацију простора у РТГ служби ,у коме ће бити  инсталиран нови рендген апарат, док ће постојећи РТГ апарат бити дигитализиран.

 

  

 

 

 

 

 

Дана 8.6.2017. године Маклер д.о.о Београд донирао је Биохемијски анализатор АУ 480 чија је финансијска вредност 2.964.000,00 динара.

Донација овог апарата је омогућила уштеду реагенаса и убрзала добијање резултата анализа у Биохемијској лабораторији Опште болнице Алексинац.

 

            

 

Захваљујући донацији Министарства здравља и ангажовању менаџмента болнице на челу са прим. др Гораном Видићем,  одељење Интерне медицине наше болнице јуче је добило нови, веома савремен апарат – ерго тест, са пратећом компјутерском опремом. Овим ће бити омогућено пацијентима да ову врсту дијагностике ураде у болници и избегну непотребне трошкове путовања ван Алексинца или у приватним ординацијама.

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП "Паркинг сервис" Ниш 6. марта 2017. године донирао је две рампе Општој болници Алексинац, како би се боље регулисао саобраћај у кругу болнице.

 

   

 

 

 

Резултати рада у ОБ Алексинац: 01.03.2015. – 01.11.2016. год

 

 

-      - Донација потрошног и санитетског материјала: постељина, униформе за хируршку салу, пижаме, компресе, идентификационе картице, материјал за кречење и санацију – вредност око 600.000 рсд

            

               

Постељина                                   Униформе

- Донација медицинске опреме, уградног материјала и друге техничке опреме: ларингоскоп за анестезију, апарат за магнетотерапију, столица за вађење крви, дозери, уградни материјал у ортопедији, дискови за рентген апарат, инхалатор, рачунари и рачунарска опрема, глукомат, пулсни оксиметар, хируршки инструменти, гинеколошка столица за прегледе, апарат за дијагностику малигног меланома, пиштољ за биопсију простате, 5 клима уређаја, стерилизатор, фрижидер, лампа за стерилизацију – вредност око 3.000.000 рсд

             

Ларингоскоп                                                        Хируршки инструменти

 

                     

Апарат за магнетотерапију   Инхалатор                   Пулсни оксиметар               Дермоскоп

 

                         

Столица за вађење крви                      Гинеколошка столица за прегледе

 

                 

Стерилизатор                                 Лампа за стерилизацију

- Донација опреме за породилиште: ултразвучни апарат, гинеколошки сто са пратећом опремом, порођајни сто, инфузионе пумпе, стерилизационе лампе, сто за реанимацију са пратећом опремом, лампа за фототерапију, пацијент монитор вредност 5.500.000 рсд

    

 Донација Комерцијалне банке у оквиру акције “ Битка за бебе”

      

Ултразвучни апарат, порођајни сто                              Сто за реанимацију са пратећом опремом

     

Инфузионе пумпе                                                                                Мониторинг

 

 Кераторефрактометар за Службу офталмологије (Министарство здравља, пројекат „Деца и компјутери“). – вредност око 1.550.000 рсд

Рентген апарат за оделење хирургије (Министарство правде) – вредност 3.660.000 рсд

 

 

Донација у грађевинским радовима: адаптација крова на магацину и болничкој кухињи, санација степеништа и прилаза физикалној медицини, изградња новог паркинга и пратеће сигнализације, санација купатила на одељењу гинекологије и хирургије.

Санација мокрих чворова и амбуланти у ОБ Алексинац (Министарство здравља) – вредност око 3.600.000 рсд

Рачунарска опрема за потребе увођења информационог система/ИЗИС: 15 рачунара и 15 штампача – вредност око 750.000 рсд

Успешно уведен информациони систем ИЗИС

 

30 нових болесничких кревета

    


- Покренути јавни радови (запослен 31 радник на период од 3-4 месеца, преко Националне службе за запошљавање).

Обављени периодични и систематски прегледи које ОБ Алексинац није до сада радила, што је донело финансијску добит око 450.000 рсд, са намером да се знатно прошири обим пословања у овој области.

- Покренута акција за израду пројекта за изградњу дијализног центра (урађен комплетан грађевински пројекат).

Замена ограде у делу болнице, у дужини од 105 метара.

Планско уређивање зелених површина у болничком кругу и евакуација отпада (напуштена зграда АТД-а, земљишни простор и зелене површине).

- Стављање у функцију мамографа ради раног скрининга карцинома дојке (претходно обављане само дијагностичке процедуре). У ту сврху анимирани колективи у СО Алексинац.

Израда правних аката ОБ Алексинац.

- Потписивање уговора о техничко-пословној сарадњи са КЦ Ниш и Заводом за медицину рада Ниш, у припреми потписивање уговора са Специјалном болницом Сокобања.

- Сарадња са угледним докторима из КЦ Ниш, КЦ Србије и из иностранства, пре свега у хируршким гранама.

-  Организација бројних курсева и предавања у циљу едукације запослених у ОБ Алексинац.

 

 

     

 Упућивање особља ради стручног усавршавања у здравствене установе у Србији, пре свега у КЦ Ниш и КЦ Србије.

Уредно снабдевање ОБ Алексинац лековима и санитетско потрошним материјалом.

Проширен дијапазон услуга грађанима и нових метода у дијагностици и лечењу болести (гастроскопија, бесцементне ендопротезе кука, тумор маркери, имунолошке анализе, скрининг мамографија, Дöпплер крвних судова, рана дијагностика малигних тумора коже).

Започела са радом школа за труднице, једном недељно будући родитељи обилазе породилиште уз едукацију.

Решено питање мањка спец. педијатара преузимањем спец.педијатра из Дома у Кулини.

Започињање судских спорова у циљу наплате потраживања према ОБ Алексинац, која нису раније била процесуирана (према ЕПС-у 3.500.000 рсд и према Институту за трансфузију Србије 600.000 рсд) и према два лекара која су напустила ОБ Алексинац пре испуњавања потписане уговорне обавезе (интерниста 4.500.000 рсд и радиолог 2.500.000рсд).

-   - Помоћ у коришћеној опреми (фрижидер, машине за веш).

-  - У току 2015. године извршено је анексирање уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, којим анексом су увећана средства за ОБ Алексинац у износу од 6.890.000 рсд за плате, 5.551.000 рсд за лекове, 964.000 рсд за санитетско-потрошни, уградни и имплантациони материјал, и 465.000 срд за материјалне трошкове.

-  - Апарат за регионалну анестезију (пнеуматска тоурниqует пумпа) – Амбасада Немачке – вредност око 800.000 рсд

-  - Артроскопски стуб – донација Др Срђана Живановића, ортопеда из Данске, вредност око 6.000.000 рсд.

               http://www.orthoexpert.rs

 

         

 

„Чемерник градња“ – Житковац донација у виду услуге адаптација зграде Службе рентгена и ултразвучне дијагностике – вредност 100.000 динара

„Maksi-co“ д.о.о. Алексинац донација ради набавке медицинске опреме – Лапараскопског апарата – вредност 150.000 динара

„Vicor d.o.o“ Нови Београд донација апарата Тромбостат – вредност 100.000 динара

„Ферос д.о.о“ Алексинац донација ради набавке медицинске опреме – Лапараскоспоког апарата – вредност 100.000 динара

„Страто плус д.о.о Бор“ Житковац донација душека за болесничке кревете – вредност 120.000 динара

„Фрад продуктион“ Алексинац – донација 100 креветских чаршава и 50 јастучница

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com