Руководство
– Директор Опште болнице Алексинац:
Прим др Горан Видић, спец. ортопедије
– Помоћник директора за медицинске послове:
Др Сретен Вујошевић, гин. акуш.
– Директор Службе за економско финансијске послове:
Ивана Илић, дипл. ецц
– Директор Службе за опште и правне послове:
Наташа Радисављевић, дипл. правник